Ministerstvo zemědělství

  • Tisk
  • Email

 Ministerstvo zemědělství ČR je dlouhodobým partnerem ČZS a výrazně podpořilo i přípravu projektu Europom 2017, včetně podepsání Memoranda o spolupráci. Ministerstvo zemědělství ČR je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství. Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje Český zahrádkářský svaz v jeho mnoha aktivitách mezi které patří například péče o krajinu, práce s dětmi a odborné vzdělávání. Je významným partnerem pro realizacií mezinárodní přehlídky ovoce Europom v ČR, o čemž svědčí nejen udělená finanční podpora ministerstva v čele s Ing. Marianem Jurečkou.

 

ministr

 

Powered by ZdenkaJ, ČZS