Program přednášek Europomu 2017

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)

Mezinárodní přehlídka ovoce Europom 2017 zahrnuje i bohatý odborný program.

Přinášíme anotace hlavních přednášek, které se uskuteční v pátek 6. října 2018 na olomouckém výstavišti. 

Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin

Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin

Ing. Martin Lípa

Ing. Lípa je odborným garantem programu Staré a krajové odrůdy ovocných dřevin Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Představí koncepci programu "Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin" v letech 2011-2021 zpracované ČSOP. Program se zaměřuje na uchování všech starých odrůd typických pro českou krajinu. Představí i Archiv odrůd a Databázi genofondových ploch.

Prioritou programu je mapování tzv. starých a krajových odrůd v jednotlivých regionech ČR, zanesení těchto informací do centrální databáze, uchovávání genofondu starých a krajových odrůd ovocných dřevin v zakládaných genofondových sadech, údržba významných sadů, stromořadí a jedinců (pouze drobná opatření) a výsady krajových odrůd do volné krajiny. Důležitou součástí programu je jeho popularizace na veřejnosti.

WEB


Slivoně a jejich uplatnění v tvorbě krajiny

Slivoně a jejich uplatnění v tvorbě krajiny

Ing. Hedvika Psotová
 • "Se změnou nazírání na ovocné stromy jistě souvisí i současný útlum společenského života na venkově. Sousedé se již tak často nesetkávají na lavičkách pod korunami stromů, ať už na návsích, v ulicích před domy nebo na dvorech," uvádí ing. Psotová ve svém příspěvku.
 • Přednáška bude věnována historii pěstování slivoní, ale i obecné funkci ovocných dřevin v krajině. Autorka popíše aktální stav slivoní na území ČR a představí slivoně vhodné pro krajové výsadby. V závěru se zmíní o obnově krajiny za přispění výsadeb slivoní.

 • Odrůdy jabloní vyšlechtěné v Holovousích

  Odrůdy jabloní vyšlechtěné v Holovousích

  Ing. Jan Blažek
 • Dlouholetý pracovník Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích (VŠÚUO Holovousy), šlechtitel pracující ve šlechtitelském výzkumu jádrovin a slivoní, autor mnoha odrůd známých v ČR i za hranicemi.
 • Ve svém příspěvku popíše sortiment vyšlechtěných odrůd s jejich charakteristikami – vzrůst, bujnost, plodnost, odolnost k chorobám, chuť, sklizeň, skladovatelnost a celkové hodnocení.

 • Ovocný strom v krajině

  Ovocný strom v krajině

  Ing. Stanislav Boček, Ph.D.
 • Ovocný strom v krajině. Ovocný strom jako společník člověka, ovocné stromy na návsích i jako součást městské architektury, stromové aleje. Ovocný strom v selských zahradách, v extenzivních sadech a zahradách u zahrádkářů. Vhodnost jednotlivých ovocných druhů a odrůd do těchto architektonických řešení.

 • Program obnovy starých ovocných sadů v Národním parku Podyjí

  Program obnovy starých ovocných sadů v Národním parku Podyjí

  Ing. Veronika Dubovská
 • Na Správě Národního parku Podyjí se mj. věnuje krajinné ekologii a péči o nelesní zeleň s výskytem ovocných dřevin. Představí programe Správy Národního parku Podyjí, který zajišťuje péči a obnovu zbytků krajinných formací zeleně typu extenzivního ovocného sadu, stromořadí, alejí či jednotlivých solitérních ovocných dřevin.
 • Cílem je zachování vzácných typů biotopů, které umožňují přežití vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a zachování genotypů původně pěstovaných ovocných dřevin v oblasti jižní Moravy. Budou představena odborná východiska a cíle programu a také jednotlivé typy opatření a postupů realizovaných v zájmovém území. Přednáška bude doplněna souborem fotografií, na nichž budou tato opatření podrobně představena.

 • Odrůdy třešní z Holovous

  Odrůdy třešní z Holovous

  Ing. JItka Blažková
 • Výzkumná pracovnice VŠÚO Holovousy, pracující ve šlechtitelském výzkumu u třešní. Dále pracuje ve výzkumu pěstitelských technologií u vyšlechtěných odrůd třešní. Součástí její práce je hodnocení odrůd třešní.
 • V přednášce představí jednotlivé odrůdy třešní vyšlechtěné v Holovousích – charakteristika odrůd, růst, plodnost, doba květu a sklizně, opylení, odolnost chorobám, velikost plodů, celkové hodnocení.

 • Ovocnářský průzkum na území KRKNAP a jeho ochranného pásma

  Ovocnářský průzkum na území KRKNAP a jeho ochranného pásma

  Ludmila Harčariková
 • Pracovnice oddělení ochrany přírody na Správě KRNAP. Zabývá se ochranou fytogeofondu, chráněných a ohrožených rostlin Krkonoš. Pracuje v genofondové zahradě ve Vrchlabí, spravuje semennou banku ohrožených druhů rostlin Krkonoš, podílí se na ovocnářském průzkumu v Krkonoších, na péči o sad starých a krajových odrůd.
 • Představí Ovocnářský průzkum na území Krkonošského národního parku, který začal v roce 1994 a s různou intenzitou probíhá do současnosti. V letech 1994 - 2004 bylo nalezeno 81 odrůd jabloní, 19 odrůd hrušní, 15 odrůd třešní, 9 odrůd višní a 10 odrůd slivoní. Z vybraných stromů se odebraly rouby na napěstování, bohužel řada vybraných stromů se již nedožila záchrany.

 • Záchrana starých a krajových odrůd v českém Slezsku

  Záchrana starých a krajových odrůd v českém Slezsku

  Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.
 • Absolvent Fakulty sociálních studií pracuje pro Místní akční skupinu Hlučínsko a Sdružení obcí Hlučínska. Zaměřuje na mapování, výsadbu a péči o staré a krajové odrůdy ovocných dřevi. Založil a udržuje pet genofondových sadů těchto dřevin.
 • Ve svém příspěvku bude referovat o konkrétních opatřeních vedoucích k záchraně starých a krajových odrůd, což zajistí uchování jedinečných a nezaměnitelných odrůd s určitými vlastnostmi ovoce (velikost, chuť, zbarvení, konzistence dužniny, doba zralosti, způsob využití atd.), stromu (vzrůstnost, tvar koruny, doba kvetení atd.), s odolností vůči mrazu a chorobám. Těchto vlastností lze rovněž využít ve šlechtění nových odrůd, u nichž je cílem zejména zlepšení odolnosti proti mrazu, strupovitosti, vzrůstnosti či chuti.

 • Specifika hledání tradičních odrůd v jižních Čechách

  Specifika hledání tradičních odrůd v jižních Čechách

  Zdeněk Buzek
 • Původně šlechtitel polních plodin pracuje od roku 2014 na vzniku vlastní ovocné školky produkující tradiční odrůdy. V příspěvku zmapuje historický význam starých krajových odrůd, seznámí s mapováním jejich výskytu v zahradách, panských sídlech i v obecných sadech a alejích. Představí znovuobjevené odrůy a jejich vlastnosti.

 • Zahrada poznání a návrat krajových dřevin do krajiny

  Zahrada poznání a návrat krajových dřevin do krajiny

  Ing. Miroslav Šobr
 • Působí jako vedoucí oddělení ekologie krajiny, kde se věnuje ochraně přírody. Představí rozsáhlý ekologický osvětový projekt města Strakonic "Zahrada poznání, 2013 – 2018", který netradičním a inspirativním způsobem už čtyři roky navrací do jihočeské krajiny starší a krajové odrůdy ovocných dřevin (jabloně, hrušně, třešně, švestky). V rámci poetického i naučného projektu se každý rok na několika místech vysazují původní odrůdy ovocných stromů, zejména jabloní a hrušní. Do projektu jsou zapojeny i školy a veřejnost.

 • Standardy péče o přírodu a krajinu

  Standardy péče o přírodu a krajinu

  Ing. Zdena Koberová
 • Pracuje na správě Chráněné krajinné oblasti Železné hory, členka Českého zahrádkářského svazu a externí spolupracovnice Českého svazu ochránců přírody. Dlouhodobě se věnuje zachování velkých ovocných stromů v krajině východních Čech.
 • Představí vhodnou výsadbu krajových starých odrůd ve volné krajině a povýsadbovou údržbu těchto extenzivních výsadeb, která se často podceňuje.
 • Více z této kategorie: « Zahraniční spolupráce ČZS

  Zanechat komentář

  Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  Powered by ZdenkaJ, ČZS